PT Yoga

Är en mer behandlande form av yoga, yoga som fokusera på dina behov, utifrån dina förutsättningar.

Yoga är ett fantastiskt redskap att komma närmare sig själv, kropp, sinne och ande. Alla dessa aspekter vävs in i en session.

60min 650kr

90min 900kr

30min sessioner i 12 veckor för 3000kr

Nyhet Nu kan du även boka specifika fokus på funktionell core, funktionell rörlighet eller funtionell andning.

Allt för att stötta din kropp och nervsystem att ta sig tillbaka till ett mer naturligt och avslappnat sätt att röra sig utan att slösa energi på spänningar i kroppen.